Marte Meo Supervisor

Marte Meo Supervisor

 

Το πρόγραμμα Marte Meo Supervisor αφορά σε όσους έχουν ήδη αποκτήσει τον τίτλο Marte Meo Therapist ή Marte Meo Colleague Trainer, εργάζονται σταθερά για σοβαρό χρονικό διάστημα με τη μέθοδο Marte Meo και ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στην εκπαίδευση και εποπτεία εκπαιδευόμενων επαγγελματιών.

Για την πιστοποίησή τους ως Marte Meo Supervisors στο πεδίο εργασίας τους καλούνται να εκπαιδεύσουν έξι εκπαιδευόμενους Marte Meo Therapists ή Colleague Trainers. Η πιστοποίηση των εκπαιδευομένων τους σηματοδοτεί και την επιτυχή ολοκλήρωση της δικής τους εκπαίδευσης ως Marte Meo Supervisors.

Πραγματοποιούν Βrush up days και Μasterclasses στηρίζοντας τους συναδέλφους στη βαθύτερη κατανόηση της μεθόδου και τη συστηματική εφαρμογή της.

Ανακοινώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ / ΑΝΑΔΟΧΗ & ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Γενικές πληροφορίες

Διεξαγωγή
Το πρόγραμμα Marte Meo Supervisor πραγματοποιείται δια ζώσης για τους εκπαιδευομένους της Αττικής και διαδικτυακά για τους εκπαιδευομένους που διαμένουν στην περιφέρεια και την Κύπρο.

Διάρκεια
24-30 μήνες. Κατά προσέγγιση δύο συναντήσεις ανά 4 ή 6 εβδομάδες.

Πιστοποίηση
Για την απόκτηση του τίτλου Marte Meo Supervisor είναι προϋπόθεση ο εκπαιδευόμενος να έχει οδηγήσει στην πιστοποίησή τους ως Marte Meo Therapists ή Marte Meo Colleague Trainers έξι επαγγελματίες.

Δυνατότητες μελλοντικής εξέλιξης
Απόκτηση του τίτλου Marte Meo Licenced Supervisor

Υποστηρικτικές δράσεις

Εποπτεία Εποπτών
Οι Marte Meo Supervisors εργάζονται συστηματικά με τη Marte Meo Hellas, η οποία φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση και εποπτεία τους.
Εντάσσονται στην ανώτερη επιστημονική ομάδα εργασίας Marte Meo για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών στην Ελλάδα, είναι σε επαφή με το διεθνές δίκτυο Marte Meo και φροντίζουν την παραγωγή επιστημονικού υλικού.

Marte Meo Supervisor