Marte Meo Therapist

Αφορά τους τομείς:
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΝΑΔΟΧΗΣ & ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

Προϋπόθεση:
Εκπαίδευση και εμπειρία στο χώρο συμβουλευτικής και θεραπείας

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ON-GOING ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Marte Meo Therapist

 

Στο πρόγραμμα Marte Meo Therapist μπορούν να ενταχθούν αποκλειστικά και μόνο Ειδικοί Ψυχικής Υγείας, Σύμβουλοι, Ψυχολόγοι, Ψυχοθεραπευτές.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Marte Meo Therapist είναι ένα εντατικό πρόγραμμα για την κατάκτηση δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου στην ανάλυση της αλληλεπίδρασης και της συμβουλευτικής Marte Meo. Επιτρέπει στον επαγγελματία να μπορεί να διαβάσει το αναπτυξιακό μήνυμα πίσω από την αλληλεπίδραση και να ενσωματώσει τη Marte Meo μέθοδο στο θεραπευτικό πλαίσιο, στο οποίο ήδη εργάζεται, για να επιφέρει τη θεραπευτική αλλαγή, την οποία στοχεύει.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του είναι να έχει ήδη επαγγελματική εκπαίδευση και να εργάζεται συμβουλευτικά ή θεραπευτικά.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι ο επαγγελματίας:

 • να αναπτύξει βαθιά γνώση της βασικής πληροφορίας Marte Meo και της σύνδεσής της με την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
 • να αποκτήσει δεξιότητες ανάλυσης της αλληλεπίδρασης στις βιντεοσκοπημένες στιγμές, συνδέοντάς τη με την υποστηρικτική αλληλεπίδραση και τις αναπτυξιακές ανάγκες
 • να διαβάζει το αναπτυξιακό μήνυμα πίσω από μια δυσκολία
 • να εκπαιδευτεί στην εφαρμογή και τη χρήση των Marte Meo αναπτυξιακών ερωτηματολογίων
 • να εκπαιδευτεί στη μεταφορά της πληροφορίας με τη χρήση των κατάλληλων εικόνων. Να συνδέει κατάλληλα την πληροφορία αυτή με τα αιτήματα και τις ανάγκες των θεραπευομένων
 • να εκπαιδευτεί στη συστηματική χρήση του 3 W’s Marte Meo Συστήματος Συμβουλευτικής

Ο Marte Meo Therapist ενσωματώνει το Marte Meo στον τρόπο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας που ασκεί για να ενισχύσει τη συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, ανάλογα με την ειδικότητά του.
Συστήνεται τα παιδιά, που θα λάβουν προσωπική καθοδήγηση να είναι άνω των 8 ετών, ώστε να είναι σε θέση αναπτυξιακά να αντιληφθούν την αλληλεπίδρασή τους στην εικόνα.

Marte Meo Therapist:

Για ειδίκευση στη Συμβουλευτική και Ψυχοεκπαίδευση Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Διαμορφώνονται βάσει των δυνατοτήτων της κάθε εκπαιδευτικής ομάδας.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ / ΑΝΑΔΟΧΗ & ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Ειδικοί ψυχικής υγείας
Ειδικοί Αναδοχής & Υιοθεσίας

Ενδεικτικά παραδείγματα

Μέσω της Μεθόδου Marte Meo ο Ειδικός Ψυχικής Υγείας μπορεί να εμπλουτίσει την οικογενειακή συμβουλευτική, τη στήριξη παιδιών, εφήβων, ενηλίκων. Πως δημιουργεί δυναμική αλλαγής στα άτομα και τα συστήματα; Αφού ακούσει το αίτημα τους, τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν, αναλύει τη βιντεοσκοπημένη αλληλεπίδραση για να διαβάσει το αναπτυξιακό μήνυμα πίσω από τη δυσκολία. Εντοπίζει ποιες δυνάμεις είναι ήδη ενεργές και ποιες χρειάζεται να αναπτυχθούν προκειμένου να ξεπεραστεί η δυσκολία. Αρχικά, με τον απλό κώδικα Marte Meo στηρίζει τους θεραπευόμενους να δουν στην εικόνα τις πραγματικές τους δεξιότητες, τα στοιχεία αυτά στην συμπεριφορά τους που προάγουν την ποιοτική αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και τη σύνδεση. Στην πορεία τους βοηθάει να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται στην καθημερινότητα για να βοηθήσουν στην επίλυση της δυσκολίας. Τέλος, χαράζει μαζί τους ένα βηματισμό ανάπτυξης των Marte Meo στοιχείων που καλούνται να καλλιεργήσουν και τους στηρίζει βήμα βήμα να εξασκηθούν και να εδραιώσουν αυτές τις νέες δεξιότητες, με τρόπο πρακτικό, ευχάριστο και αποτελεσματικό.

Μέσω της Μεθόδου Marte Meo ο Ειδικός στο χώρο της Αναδοχής και της Υιοθεσίας μπορεί να στηρίξει τους υποψηφίους θετούς και αναδόχους γονείς:

 • να προετοιμαστούν για την υποδοχή του παιδιού
 • να γνωριστούν μαζί του και να συνδεθούν με τρόπο που θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση από το φορέα φροντίδας στο νέο του σπίτι
 • να ανταποκριθούν σε όλες τις προκλήσεις που θα προκύψουν στο πρώτο διάστημα κοινής ζωής

  Γενικές πληροφορίες

  Διεξαγωγή
  Το πρόγραμμα Marte Meo Therapist πραγματοποιείται διαδικτυακά. Υπάρχει η δυνατότητα για δια ζώσης διεξαγωγή, αν υπάρξει αντίστοιχο αίτημα από μια εκπαιδευτική ομάδα.

  Διάρκεια
  Ενάμισι με δύο έτη. Ενάμισι για όσους έχουν ήδη πιστοποιηθεί ως Practitioners και δύο για όσους εντάσσονται απευθείας στο πρόγραμμα Marte Meo Therapist. Κατά προσέγγιση μια συνάντηση ανά 4 ή 6 εβδομάδες.

  Πιστοποίηση
  Για την απόκτηση του τίτλου Marte Meo Therapist είναι προϋπόθεση ο εκπαιδευόμενος να ολοκληρώσει με επιτυχία τη συμβουλευτική του παρέμβαση με τη μέθοδο Marte Meo σε 4-6 άτομα ή οικογένειες.

  Δυνατότητες μελλοντικής εξέλιξης
  Απόκτηση του τίτλου Marte Meo Supervisor

  Υποστηρικτικές δράσεις

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος η Marte Meo Hellas – στοχεύοντας στην ουσιαστική στήριξη του επαγγελματία φροντιστή – προσφέρει:

  Masterclasses
  Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις Masterclasses αφορούν τους Marte Meo Therapists & Colleague Trainers. Είναι συναντήσεις μελέτης περιπτώσεων, διαμόρφωσης θεραπευτικού πλάνου, ανάλυσης ιδιαίτερα απαιτητικών βίντεο. Συχνά προσκαλούνται επόπτες μέλη του Διεθνούς Δικτύου Marte Meo.

  Εποπτεία
  Οι Marte Meo Therapists έχουν τη δυνατότητα ατομικής και ομαδικής εποπτείας.

  Marte Meo Therapist

  Αφορά τους τομείς:
  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΝΑΔΟΧΗΣ & ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

  Προϋπόθεση:
  Εκπαίδευση και εμπειρία στο χώρο συμβουλευτικής και θεραπείας

   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
  ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ON-GOING ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ